Museum Het Hernutter Huis nodigt u uit voor de lezing:

BROEDERS & ZUSTERS IN DE DIASPORA

Gereformeerde en Lutherse Hernhutters in Gorinchem en Gouda 1765 – 1800

   —   

Lezing door Hilke den Ouden-Vermeer, Katwijk aan Zee

op vrijdag, 25 februari 2022 om 19.30 uur

in de Grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente

Zusterplein 12 in Zeist

(collecte bij de uitgang)


 

Het is een bijzondere sensatie om meer dan 200 jaar oude brieven in handen te krijgen. Brieven die eenvoudige, 18-de eeuwse gelovigen uit Gouda en Gorinchem schreven aan hun Hernhutter broeders en zusters in Zeist. In deze brieven uiten de schrijvers hun ‘liefde tot de Heiland’ en vragen ze om raad in geloofsaangelegenheden. Zo bieden deze brieven een inkijkje in het leven van de ‘broeders en zusters in de diaspora’.

De lezing zal gaan over twee groepen gelovigen uit verschillende plaatsen die in contact stonden met de Broedergemeente in Zeist. Ze waren lid van de gereformeerde of  de Lutherse kerk. Los daarvan kwamen ze in hun woonplaats ook apart bij elkaar om te bidden, te zingen en voor bijbelstudie. Tijdens deze ontmoetingen werden er ook berichten uit de Broedergemeente gedeeld, met wie de gelovigen in contact stonden. Dit laatste werd door hun eigen kerkenraad streng afgekeurd:  Zinzendorf’s ideaal van een oecumenische broederschap van gelovigen werd door hun kerken niet gedeeld!

Wie waren deze mensen? Waarom ontmoetten ze elkaar in aparte groepen? Waarom stonden ze met de broeders en zusters in Zeist in contact? Waarom werd er door de kerken waartoe ze ook behoorden zo negatief gereageerd op dit contact?                                      
 Deze en andere vragen zullen deze avond aan de orde komen. 

Informatie bij ds. Stefan Bernhard (06 3038 3882 | info@hethernhutterhuis.nl)