Niemand kan zonder vrienden, ook wij niet!

Word vriend/vriendin van Het Hernhutter Huis

Als vriend of vriendin ondersteunt u de Stichting Museum Het Hernhutter Huis en de vele historische activiteiten, die plaatsvinden op en rond de pleinen van de Evangelische Broedergemeente te Zeist.
Dankzij de steun van onze vrienden kunnen nieuwe stukken voor de museumcollectie worden verworven.

U bent al vriend of vriendin vanaf € 25 euro per jaar.

Als vriend heeft u tijdens de openingstijden het hele jaar door vrije toegang tot het museum van Het Hernhutter Huis

Prijspenning der Nederlandse Letterkunde (1766) B.C. van Calker, Zusterplein. (aanwinst 2017)
"Louise” uit ca. 1880 is inmiddels het symbool van de vrienden van Het Hernhutter Huis.
Dit beeld is vervaardigd in de "Koninklijke fabriek van Gegoten Zinken Bronswerken L. Schütz & Zoon" te Zeist en in 2009 aangekocht.

Vriend worden:

Als u vriend wil worden van Het Hernhutter Huis kunt u minimaal 25 euro overmaken aan:

Stichting Museum Het Hernhutter Huis
NL63RABO 01400880 67 onder vermelding van ‘Vrienden van Het Hernhutter Huis’.