Over het museum

Achtergrond

Museum Stichting Het Hernhutter Huis is in 2007 opgericht door de Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.

Ieder jaar organiseerde de stichting tentoonstellingen op wisselende lokaties.

De wens was om, op een eigen lokatie in Zeist, een eigen museum te beginnen met een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Broedergemeente en het zendingswerk.

In 2018 is deze droom uitgekomen. Het museum is gevestigd op de Lageweg 27 in Zeist en heeft de beschikking over een ruime benedenverdieping.

In de tuinzaal informeert een vaste tentoonstelling de bezoekers over de geschiedenis van de Hernhutters, hun vestiging in Zeist, en het zendingswerk. Twee kamers en suite bieden ruimte voor wisseltentoonstellingen.

Archief

Het archief van de EBG en het ZZg wordt bewaard in Het Utrechts Archief (HUA). Van de afzonderlijke boeken is het eigendom vastgelegd. De doubletten zijn naar Zeist teruggekomen. Ook daarvan is / wordt het eigendom ( EBG of ZZg) vastgesteld.
Met het Utrechts Archief zijn afspraken gemaakt over het completeren van de collectie in Utrecht en de ontsluiting van de doubletten in Zeist.

De collectie van Het Hernhutter Huis is verspreid over enkele depots. Er is een begin gemaakt om de collectie te registreren en te archiveren.

Zowel voor het bijhouden en de registratie van het papieren archief als voor het registreren van de collectie maakt Het Hernhutter Huis gebruik van de hulp van vrijwilligers. 

Museumwinkel

Een bezoek aan Museum Het Hernhutter Huis betekent ook een bezoekje aan de museumwinkel. 
Op de foto hiernaast ziet u de winkel zoals deze is ingericht in de wintermaanden. 

U kunt hier altijd terecht voor het kopen van de originele ‘Herrnhuter’sterren. Deze kunt u ook online bestellen:  https://www.adventssterren.nl

Als u alleen de museumwinkel bezoekt hoeft u uiteraard geen entree te betalen. 

Door een ster aan te schaffen via de museumwinkel of de website steunt u museum Het Hernhutter Huis.