Organisatie

Bestuur & vrijwilligers

Stichting Museum Het Hernhutter Huis beschikt over de culturele ANBI status.

Het bestuur bestaat uit Stefan Bernhard (voorzitter),  Henry Schep (secretaris), Job van Melle (lid en vertegenwoordiger van het ZZg), Jan Egas en Nico van Wageningen.

Daarnaast zijn er ca. 30 vrijwilligers actief voor HHH voor tentoonstellingen, rondleidingen, collectiebeheer en sterrenverkoop. 

Het werk van HHH is uitsluitend mogelijk met behulp van vrijwilligers.

Informatie

Doelstellingen

Het Hernhutter Huis is een stichting met een Anbi status. In haar statuten heeft zij de volgende doelstelling opgenomen:
‘De stichting heeft ten doel het materiële en immateriële erfgoed, verbonden met het gedachtegoed, de geschiedenis en het werk van het Hernhutters te beheren, behouden en inzichtelijk te maken voor komende generaties.’
De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • het oprichten van een museum;
 • het (doen) behouden, beheren, registreren en documenteren van reeds aanwezige
  collecties in eigendom van de participanten, alsmede hetgeen het museum in
  eigendom en/of bruikleen verwerven zal;
 • het in eigendom en/of bruikleen verwerven van voor het doel relevante voorwerpen;
 • het (doen) vastleggen van voor het doel relevante verhalen en getuigenissen;
 • het bevorderen en (laten) doen van wetenschappelijk onderzoek;
 • het (doen) uitgeven van publicaties;
 • het (doen) realiseren van tentoonstellingen en andere vormen van presentatie zoals
  lezingen, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Missie

De missie van Het Hernhutter Huis is de religieuze inspiratie en het daarmee verbonden materiële en immateriële erfgoed van de Broedergemeente te ontsluiten, te documenteren en inzichtelijk te maken omdat zij verbindt en inspireert tot leven in vrijheid, vrede en vertrouwen.

Het is de ambitie van de stichting om in de komende beleidsperiode de status van geregistreerd museum te bereiken en daarmee de mogelijkheid om deel te nemen aan de museumjaarkaart en andere voorzieningen.

Het Hernhutter Huis is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. 
Het Hernhutter Huis staat ingeschreven onder haar volledige naam: Stichting Museum Het Hernhutter Huis  (KvK: 30203792, R SIN: 814494407).

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Een culturele Anbi instelling betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.