Over het museum

Eén van de doelen van de stichting was een eigen museum op te richten. Dit is in februari 2018 gerealiseerd. Vanaf een prachtige locatie, met uitzicht op de pleinen, kunnen geïnteresseerden – via een vaste tentoonstelling – kennis nemen van de geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.

Daarnaast organiseert de stichting één of meer wisselende tentoonstellingen per jaar. Daarmee wordt telkens een nieuw aspect van het erfgoed onder de aandacht gebracht.

Nieuws

U kunt het museum weer bezoeken!

Gelukkig kunt u nu zo binnenlopen om kennis te nemen van de geweldige geschiedenis van de Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap. 

Uiteraard houden we ons aan de voorschriften van het RIVM, maar gezien de kleinschaligheid van het museum is het niet nodig om te reserveren. 

Kom eens kijken!

Organisatie

De museumstichting is in 2005 in het leven geroepen door de Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.
Het doel van de stichting is om het materiële en immateriële erfgoed, verbonden aan het gedachtegoed, de geschiedenis en het werk van de Hernhutters te beheren en te bewaren voor komende generaties. 

De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en meer dan twintig vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn het museum te exploiteren.

U kunt museum Het Hernhutter Huis bezoeken!

Selfie portretprijs

Het Hernhutter Huis heeft weer een bijzondere tentoonstelling. Van 1 tot en met 26 september 2021 kunt u de inzendingen bekijken voor de Selfieportretprijs van 2021.
De Selfieportretprijs is een prijs speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar om aanstormend talent te belonen en creativiteit op middelbare scholen te stimuleren.
Deze tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting De Nederlandse Portretprijs. Deze stichting houdt zich bezig met het portret in de hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst in Nederland. Het doel van de stichting is deze kunstvorm onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Dit doet zij op verschillende manieren. De voornaamste is het organiseren van een periodieke portretwedstrijd, dat dit jaar in Slot Zeist plaatsvindt.

Dit jaar kunt u de genomineerden voor de Selfieportretprijs bij ons in Het Hernhutter Huis bekijken.

Museum Het Hernhutter Huis bevindt zich rechts op de hoek van de Lageweg en de Nassau Odijklaan richting Slot Zeist.

afbeeldingen_004

Uiteraard kunt u de museumwinkel gratis bezoeken. In  de winkel kunt u o.a. terecht voor originele Hernhutter sterren of voor de dagtekstenboekjes van de broedergemeente.

Het is ook mogelijk onze webwinkel te bezoeken. Met een aanschaf via de (web) winkel ondersteunt u  museum Het Hernhutterhuis. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Het Hernhutter Huis? 

Previous
Next

Rondleidingen

Al sinds het ontstaan van de pleinen hebben belangstellenden rondgelopen op het Broeder- en Zusterplein. Uit ervaring blijkt dat bezoekers dit een belevenis vinden. Vaak wordt gezegd: ‘Wat bijzonder..’ Nooit geweten dat … ‘ etc

Een rondleiding georganiseerd door één van de gidsen van Het Hernhutter Huis is dan ook een bijzondere ervaring.  U maakt kennis met de bekende en minder bekende verhalen van de Hernhutters. 

Het museum is mede mogelijk gemaakt door:

...én alle 'vrienden' van Het Hernhutter Huis