Over het museum

Eén van de doelen van de stichting was een eigen museum op te richten. Dit is in februari 2018 gerealiseerd. Vanaf een prachtige locatie, met uitzicht op de pleinen, kunnen geïnteresseerden – via een vaste tentoonstelling – kennis nemen van de geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.

Daarnaast organiseert de stichting één of meer wisselende tentoonstellingen per jaar. Daarmee wordt telkens een nieuw aspect van het erfgoed onder de aandacht gebracht.

Nieuws

De Stille Week speelt in de traditie van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein een belangrijke rol. Vanaf zaterdagavond voor Palmzondag tot 1e Paasdag is er iedere dag minimaal een kerkdienst, waarin het verhaal van de laatste dagen van Jezus en van zijn opstanding gelezen wordt. Dit wordt onderbroken door klassieke liederen en muziek  Het keerpunt van het Lijdensverhaal vormt de Stervensure op Goede Vrijdag. Hier verandert het lijden in jubelende vreugde over de bevrijding van de dood. 

Organisatie

De museumstichting is in 2005 in het leven geroepen door de Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.
Het doel van de stichting is om het materiële en immateriële erfgoed, verbonden aan het gedachtegoed, de geschiedenis en het werk van de Hernhutters te beheren en te bewaren voor komende generaties. 

De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en meer dan twintig vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn het museum te exploiteren.

Stille week en Pasen

De Stille Week speelt in de traditie van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein een belangrijke rol. Vanaf zaterdagavond voor Palmzondag tot 1e Paasdag is er iedere dag minimaal een kerkdienst, waarin het verhaal van de laatste dagen van Jezus en van zijn opstanding gelezen wordt. Dit wordt onderbroken door klassieke liederen en muziek  Het keerpunt van het Lijdensverhaal vormt de Stervensure op Goede Vrijdag. Hier verandert het lijden in jubelende vreugde over de bevrijding van de dood.

De Graflegging en het liefdemaal op Stille Zaterdag staan dan ook in het teken van de afwachting van Pasen. Nog voor zonsopgang (6.15 uur) komt de gemeente op 1e Paasdag bij elkaar om de opstanding van Jezus te vieren. Afgesloten wordt de Paaskring met een feestelijke kerkdienst om 10.00 uur. Gasten zijn van harte welkom om de hele reeks of enkele kerkdiensten mee te maken.

Dit zijn de diensten:

Bethaniëdienst
Zaterdag 1 april
19:00-19:30
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Hosiannadienst
Zondag 2 april
10.00-11.00
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Muzikale Vesper
Zondag 2 april
17.00-17.45
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Evangelielezing
Maandag 3 april
19.00-19.30
Zusterplein 2|
www.ebgzeist.nl

 

Evangelielezing
Dinsdag 4 april
19.00-19.30
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Evangelielezing met voorbereiding Heilig Avondmaal
Woensdag 5 april
19.00-19.45
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Heilig Avondmaal
Witte Donderdag 6 april
14.30-15.30 & 20.00-21.00
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Gethsemanedienst
Goede Vrijdag 7 april
10.00-10.45
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Stervensure
Goede Vrijdag 7 april
14.30-15.15
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Graflegging
Goede Vrijdag 7 april
19.00-19.30
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Sabbatsliefdemaal
Stille Zaterdag 8 april
17.00-17.45
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Paasmorgen
Zondag 9 april
6.15-7.15
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

 

Preekdienst op 1e Paasdag
Zondag 9 april
10.00-11.00
Zusterplein 12
www.ebgzeist.nl

Museum Het Hernhutter Huis

poster tentoonstelling

Tentoonstelling kerk & Slavernij

Het slavernijverleden is een pijnlijke bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. De Broedergemeente is op verschillende manieren onderdeel van deze geschiedenis: als Europese kerk, als zendingskerk die gewerkt heeft onder tot slaafgemaakten en als kerk van de nazaten van de tot slaafgemaakten.

Sinds 2013 is in Amsterdam een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende kerken bezig met het thema: Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden’. In aanloop naar de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 2023 heeft de werkgroep een tentoonstelling samengesteld waarin zij de geschiedenis van de kerken met het slavernijverleden belicht. Ze wil zo uitnodigen tot nadenken en gesprek.

Het Hernhutter Huis “host” deze tentoonstelling en heeft haar aangevuld met documenten en objecten van de Broedergemeente.

We hopen u op de tentoonstelling te ontmoeten.

 

Lezingen

Binnen het kader van de tentoonstelling “Kerk en slavernij” organiseert museum Het Hernhutter Huis drie bijeenkomsten voor allen die in het thema “Slavernij en slavernijverleden” geïnteresseerd zijn:

Woensdag, 8 februari: Stefan Bernhard, predikant van de Broedergemeente bespreekt een preek van graaf N.L. von Zinzendorf, waarin hij de slaafgemaakten op St. Thomas toespreekt. Zinzendorf verwoordt daarin de zienswijze van de Broedergemeente op de slavernij.

Woensdag, 22 februari: Olaf Tigchelaar, boekhandelaar uit Zeist, spreekt over boeken (fictie en enkele non-fictie) die het onderwerp slavernij en slavernijverleden behandelen. Daarin verdiepen de auteurs op levendige wijze het verhaal van de slavernij en de verwerking van dit verleden vanuit verschillende gezichtspunten.

Woensdag, 8 maart: Martijn Stoutjesdijk is onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij zal ons meenemen in het onderzoek naar ‘kerk en slavernij’ en zo de achtergrond van de tentoonstelling verder inkleuren.

De bijeenkomsten worden gehouden in het Koetshuys van de Broedergemeente op Zusterplein 2 in Zeist. Ze beginnen om 15.00 uur en duren maximaal 2 uur. Koffie en thee worden geserveerd. En tenslotte: Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden.

 

Het museum is dinsdag t/m zondag geopend van 14.00 tot 17.00 – maandag gesloten

 

 

Museumwinkel

De museumwinkel kunt u gratis bezoeken. In  de winkel kunt u o.a. terecht voor originele Hernhutter sterren of voor de dagtekstenboekjes van de broedergemeente.

Het is ook mogelijk onze webwinkel te bezoeken. Met een aanschaf via de (web) winkel ondersteunt u  museum Het Hernhutter Huis. 

afbeeldingen_004

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Het Hernhutter Huis? 

Previous
Next

Rondleidingen

Al sinds het ontstaan van de pleinen hebben belangstellenden rondgelopen op het Broeder- en Zusterplein. Uit ervaring blijkt dat bezoekers dit een belevenis vinden. Vaak wordt gezegd: ‘Wat bijzonder..’ Nooit geweten dat … ‘ etc

Een rondleiding georganiseerd door één van de gidsen van Het Hernhutter Huis is dan ook een bijzondere ervaring.  U maakt kennis met de bekende en minder bekende verhalen van de Hernhutters. 

Het museum is mede mogelijk gemaakt door:

...én alle 'vrienden' van Het Hernhutter Huis