Hans van der Linde (1957–2020)

Op 24 april 2020 is in zijn huis in Utrecht overleden Johannes Frederik van der Linde. Hans
was lid van de Broedergemeente Zeist, medewerker in onze rentmeesterij en
conservator van ons museum Het Hernhutter Huis.

Hans is geboren op Zusterplein 18. Hij groeide op in onze gemeente, zat op het
kinderkoor en op de school van de Broedergemeente. Alhoewel hij vanaf zijn
zevende niet meer hier woonde, bleef hij zich zijn leven lang erg verbonden voelen
met de Zeister pleinen. Na schooltijd en Pabo werkte hij meer dan 20 jaar in de 
cultuureducatieve sector in Noord-Brabant.

Toen in 2005 de museumstichting Het Hernhutter Huis werd opgericht, werd Hans
van der Linde voor één dag per week aangenomen als conservator. Met bevlogenheid
organiseerde hij tal van initiatieven, tentoonstellingen en publicaties. Hij was
het gezicht van onze stichting naar buiten. De verhuizing van het museum naar de
villa van Schütz aan de Lageweg was zonder zijn inzet ondenkbaar geweest. Niet in
de laatste plaats was Hans een inspirerende collega voor onze vele vrijwilligers.
In 2010 werd Hans van der Linde door onze gemeente voor twee dagen per week
aangesteld als assistent rentmeester. Met name zijn expertise als historicus werd
zeer gewaardeerd. Hij wijdde zich met hart en ziel aan de instandhouding van het
erfgoed. Door zijn enorme kennis kon hij een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van onze pleinen. In het kader van het Moravian Heritage Network was hij de
motor achter het streven om de Zeister pleinen aan te melden voor de status van
werelderfgoed.

Wij verliezen met Hans een zeer geliefde collega en, zoals wij in onze kerk zeggen,
een broeder. Zijn collegialiteit en zijn gedrevenheid, zijn inspiratie en zijn humor
zullen wij zeer missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Ina en de kinderen.

Hans komt op 1 mei terug naar de pleinen. Hij wordt begraven op onze Godsakker.
Wij vertrouwen hem toe aan God die oorsprong en doel is van het leven.


Markus Gill
predikant Broedergemeente Zeist
voorzitter Museumstichting Het Hernhutter Huis