Over het museum

Eén van de doelen van de stichting was een eigen museum op te richten. Dit is in februari 2018 gerealiseerd. Vanaf een prachtige locatie, met uitzicht op de pleinen, kunnen geïnteresseerden – via een vaste tentoonstelling – kennis nemen van de geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.

Daarnaast organiseert de stichting één of meer wisselende tentoonstellingen per jaar. Daarmee wordt telkens een nieuw aspect van het erfgoed onder de aandacht gebracht.

Nieuws

U kunt het museum weer bezoeken!

Gelukkig kunt u nu zo binnenlopen om kennis te nemen van de geweldige geschiedenis van de Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap. 

Uiteraard houden we ons aan de voorschriften van het RIVM, maar gezien de kleinschaligheid van het museum is het niet nodig om te reserveren. 

Kom eens kijken!

Organisatie

De museumstichting is in 2005 in het leven geroepen door de Evangelische Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap.
Het doel van de stichting is om het materiële en immateriële erfgoed, verbonden aan het gedachtegoed, de geschiedenis en het werk van de Hernhutters te beheren en te bewaren voor komende generaties. 

De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en meer dan twintig vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn het museum te exploiteren.

U kunt museum Het Hernhutter Huis bezoeken!

Johannes de Bosch

Deze tentoonstelling gaat over broeder Johannes de Bosch (1713-1785), een vrije tijds schilder en tekenaar uit Amsterdam, die regelmatig op bezoek was in Zeist om zijn Hernhutter geloofsgenoten op het Broeder- en Zusterplein te bezoeken. Bij die gelegenheden maakte hij unieke tekeningen van taferelen rondom het Slot en zijn parken, de Eerste Dorpsstraat en het poortje van Blikkenburg.

De tentoongestelde pentekeningen waarop in deze tentoonstelling het accent ligt, stammen uit de zgn. Moskouer en de Münchener collectie, waarvan de originelen in het bezit zijn van het Zeister Historisch Genootschap en het Gemeente archief Zeist.

Deze tentoonstelling over het leven en werk van Johannes de Bosch is er één in een rij van tentoonstellingen die Het Hernhutter Huis ieder jaar rondom een bepaald thema organiseert.
Als altijd past ook deze tentoonstelling over De Bosch weer binnen de rijke Hernhutter geschiedenis, die dit intieme museum zich ten doel stelt tot leven te brengen.

Het museum Het Hernhutter Huis bevindt zich rechts op de hoek van de Lageweg en de Nassau Odijklaan richting Slot Zeist.
afbeeldingen_004

Uiteraard kunt u de museumwinkel gratis bezoeken. In  de winkel kunt u o.a. terecht voor originele Hernhutter sterren of voor de dagtekstenboekjes van de broedergemeente.

Het is ook mogelijk onze webwinkel te bezoeken. Met een aanschaf via de (web) winkel ondersteunt u  museum Het Hernhutterhuis. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Het Hernhutter Huis? 

Previous
Next

Rondleidingen

Al sinds het ontstaan van de pleinen hebben belangstellenden rondgelopen op het Broeder- en Zusterplein. Uit ervaring blijkt dat bezoekers dit een belevenis vinden. Vaak wordt gezegd: ‘Wat bijzonder..’ Nooit geweten dat … ‘ etc

Een rondleiding georganiseerd door één van de gidsen van Het Hernhutter Huis is dan ook een bijzondere ervaring.  U maakt kennis met de bekende en minder bekende verhalen van de Hernhutters. 

Het museum is mede mogelijk gemaakt door:

...én alle 'vrienden' van Het Hernhutter Huis